MENI

32. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

9.7.2008. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Zastupničkog doma; 
 2. Zastupička pitanja i odgovori; 
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka – predlagatelj: zastupnici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama  Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA  - predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković Lijanović (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odličjima Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Beriz Belkić (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o javnim cestama (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Mišljenjem Komisije za financije i proračun (predlagatelj zastupnik Momčilo Novaković);
 11. Izvješće Zajedničkog povjerenstva o usuglašavanju teksta Zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine;
 12. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici (podnositelj: Predsjedništvo BiH);
 13. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2007. godinu;
 14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javnog  poduzeća novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH za 2007. godinu;
 15. Imenovanje ombudsmana u Instituciju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (prijedlog liste Ad hoc povjerenstva za imenovanje tri ombudsmana u Instituciju ombudsmana za ljudska prava BiH);          
 16. Prijedlog zaključaka Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma u povodu rasprave o točki  - Poslovanje Javnog RTV  servisa Bosne i Hercegovine i mjere za  prevladavanje stanja utvrđenog revizijskim izvješćima o financijskom  poslovanju Javnog RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu;
 17. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju  postizanja sporazuma o prijedlogu zaključka zastupnika Sadika Ahmetovića s 31. sjednice Doma (u vezi sa sazivanjem sjednice Vijeća ministara BiH radi razmatranja Zahtjeva decertificiranih policajaca);
 18. Izbor člana Visokog sudbenog i tužiteljskog  vijeća, sukladno članku 8. Zakona o VSTV-u;
 19. Zahtjev Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove za razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po žurnom  postupku;
 20. Promjene u članstvu povjerenstava Doma, zajedničkih povjerenstava obaju domova i izaslanstava PSBiH (predlagatelji: klubovi zastupnika);
 21.  Imenovanje tri člana u Zajedničko povjerenstvo obaju  domova radi usuglašavanja teksta Zakona o jedinstvenom matičnom broju;
 22. Prijedlog rezolucije o osudi komunističkih režima (podnositelj: zastupnik  Momčilo Novaković);
 23. Prijedlog zaključka  zastupnika Rifata Dolića o izradi i podnošenju informacije Vijeća ministara BiH o stanju i statusu imovine države, firmi i građana BiH u zemljama nastalim raspadom bivše SFRJ, sa planom aktivnosti na njenoj zaštiti i preuzimanju od strane legalnih vlasnika;
 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciranje:
  a)      Programa financijske suradnje između Vijeća ministara  Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije, turizma i trgovine Kraljevine Španjolske,
  b)      Sporazuma između Vijeća  ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa,
  c)      Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kanade – Kanadski projekt za mlade i zdravlje na Balkanu,
  d)      Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine  i  Vlade Kanade – Kanadski projekt u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu,
  e)     Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju rekonstrukcije i obnove fasade zgrade Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.