MENI

32. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

9.7.2008. 10.00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 31. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија – предлагачи посланици: Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад Живковић (друго читање);
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине (друго читање);
 5. Предлог закона о заштити домаће производње у оквиру Споразума ЦЕФТА  - предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић (друго читање),
 6. Предлог закона о допунама Закона о управним споровима (друго читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о одликовањима Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Бериз Белкић (прво читање);
 8. Предлог закона о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ (прво читање);
 9. Приједлог закона о јавним путевима (прво читање);
 10.  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, с Мишљењем Комисије за финансије и буџет (предлагач посланик Момчило Новаковић);         
 11. Извјештај Заједничке комисије о усаглашавању текста Закона о Фискалном савјету БиХ;
 12. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици (подносилац: Предсједништво БиХ);
 13. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2007. годину;
 14. Извјештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа новинско-издавачка организација Службени лист БиХ за 2007. годинe;
 15. Именовање омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (предлог листе Ад-хок комисије за именовање три омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права БиХ);
 16. Предлог закључака Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома поводом расправе о тачки ''Пословање Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине и мјере за превазилажење стања утврђеног ревизорским извјештајима о финансијском пословању Јавног РТВ сервиса БиХ за 2005. и 2006. годину'';
 17. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање споразума о предлогу закључка посланика Садика Ахметовића са 31. сједнице Дома ( у вези са сазивањем сједнице Савјета министара БиХ с циљем разматрања Захтјева децертификованих полицајаца);
 18. Избор члана Високог судског и тужилачког савјета у складу са чланом 8. Закона о ВСТС-у;
 19. Захтјев Заједничке комисије за административне послове за разматрање Предлога одлуке о измјенама Одлуке о оранизацији Секретаријата Парламентарне скупштине  Босне и Херцеговине по хитном поступку;
 20. Промјене у чланству комисија Дома, заједничких комисија оба дома и делегација ПСБиХ (предлагачи: клубови посланика);
 21. Именовање три члана у Заједничку комисију оба дома ради усаглашавања текста Закона о јединственом матичном броју;
 22. Предлог резолуције о осуди комунистичких режима (подносилац: посланик Момчило Новаковић);
 23. Приједлог закључка посланика Рифата Долића о изради и подношењу информације Савјета министара БиХ о стању и статусу имовине државе, фирми и грађана БиХ у земљама насталим  распадом бивше  СФРЈ са планом активности на њеној заштити и преузимању од стране легалних власника;     
 24. Давање сагласности за ратификацију:
  а)   Програма финансијске сарадње између Савјета министара  Босне и Херцеговине и Министарства индустрије, туризма и трговине Краљевине Шпаније,
  б)   Споразума између Савјета  министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа,
  ц)  Меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Канаде – Канадски пројекат за младе и здравље на Балкану,
  д)  Меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Канаде – Канадски пројекат у примарној здравственој заштити на Балкану,
  е) Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о финансирању  реконструкције и обнове фасаде зграде Парламентарне скупштине БиХ. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.