MENI

29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

14.5.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (drugo čitanje),
 4. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana  BiH (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću BiH (drugo čitanje),
 10. Prijedlog  zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (drugo čitanje),
 11. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka (prvo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA - predlagač:  poslanik Jerko Ivanković Lijanović (prvo čitanje),
 13. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine,
 14. Izvještaj  Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje salasnosti o prijedlozima zaključaka poslanika Zlatka Lagumdžije, s  9. zajedničke sjednice oba doma.
 15. Imenovanje generalnog revizora  i zamjenika generalnog revizora (kandidatsku rang- listu dostavila Komisija za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora),
 16. Razmatranje izvještaja komisija Doma za 2007. godinu:
  a)      Ustavnopravne komisije,
  b)      Komisije za finansije i budžet,
  c)      Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
  d)      Komisije za vanjske poslove,
  e)      Komisije za saobraćaj i komunikacije,
  f)        Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.
 17. Razmatranje  izvještaja o radu za 2007. godinu zajedničkih komisija oba doma:
  a)      Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost,
  b)      Zajedničke  sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
  c)      Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku,
  d)      Zajedničke komisije za administrativne poslove,
  e)      Zajedničke komisije za evropske integracije,
  f)       Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj.

 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  a)      Strazburškog sporazuma  o međunarodnoj klasifikaciji patenata,
  b)      Evropske konvencije o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina,
  c)      Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (UNESCO). (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.