MENI

29. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

14.5.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записник са 28. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ (друго читање);
 4. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (друго читање);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју (друго читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана  Босне и Херцеговине (друго читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана  Босне и Херцеговине (друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине (друго читање);
 9. Предлог закона о Фискалном вијећу БиХ (друго читање);
 10. Предлог  закона о платама и накнадама у институцијама БиХ (друго читање);
 11. Предлог  закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија (прво читање);
 12. Предлог закона о заштити домаће производње унутар Споразума ЦЕФТА – предлагач:  посланик Јерко Иванковић Лијановић (прво читање);
 13. Извјештај Заједничке комисије оба дома о усаглашавању текста Закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине;
 14. Извјештај  Комисије  Колегија о настојању за постизање саласности о приједлозима закључака посланика Златка Лагумџије, с  9. заједничке сједнице оба дома;
 15. Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора (кандидатску ранг-листу доставила Комисија за избор генералног ревизора и замјеника генералног ревизора);
 16. Разматрање извјештаја комисија Дома за 2007. годину:
  a)       Уставноправне комисије,
  b)      Комисије за финансије и буџет,
  c)      Комисије за спољну трговину и царине,
  d)      Комисије за спољне послове,
  e)      Комисије за саобраћај и комуникације,
  f)       Комисије за остваривање равноправности полова;
 17. Разматрање  извјештаја о раду за 2007. годину заједничких комисија оба дома:

  a)      Заједничке комисије за одбрану и безбједност,
  b)      Заједничке  безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине,
  c)      Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику,
  d)      Заједничке комисије за административне послове,
  e)      Заједничке комисије за европске интеграције,
  f)        Заједничке комисије за економске реформе и развој,

 18.  Давање сагласности за ратификацију:

  a)      Стразбуршког споразума  о међународној класификацији патената,
  b)      Европске конвенције о незастаријевању злочина против човјечности и ратних злочина,
  c)      Конвенције о заштити нематеријалне културне баштине (UNESCO).

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.