MENI

29. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

14.5.2008. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici državljana  Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana  Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 10. Prijedlog  zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 11. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA – predlagatelj:  zastupnik Jerko Ivanković Lijanović (prvo čitanje);
 13. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine;
 14. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlozima zaključaka zastupnika Zlatka Lagumdžije, s  9. zajedničke sjednice oba doma.
 15. Imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora (kandidacijsku rang-listu dostavilo Povjerenstvo za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora);
 16. Razmatranje izvješća povjerenstava Doma za 2007. godinu:

  -         Ustavnopravnog povjerenstva,
  -         Povjerenstva za financije i proračun,
  -         Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine,
  -         Povjerenstva za vanjske poslove,
  -         Povjerenstva za promet i veze,
  -         Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;

 17. Razmatranje izvješća o radu za 2007. godinu zajedničkih povjerenstava obaju domova:

  -         Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost,
  -         Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-
             sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine,
  -         Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil  i etiku,
  -         Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove,
  -         Zajedničkog povjerenstva za europske integracije,
  -         Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj,

 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje:

  -         Strazburškog sporazuma  o međunarodnoj klasifikaciji patenata,
  -         Europske konvencije o nezastarjevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina,
  -         Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (UNESCO). (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.