MENI

28. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

29.4.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записници са 26. и 27. сједнице Дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ (друго читање);
 4. Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од  природних и других несрећа у БиХ (друго читање),
 5. Предлог закона о измјенама Закона о учествовању припадника Оружаних снага БиХ, полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама  подршке миру и другим активностима у иностранству, са Извјештајем Заједничке  комисије за одбрану и безбједност,
 6. Предлог закона о дужностима и правима чланова Парламентарне скупштине БиХ (прво читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у БиХ (прво читање);
 8. Предлог закона о Агенцији за идентификационе  документе, евиденцију и размјену података БиХ (прво читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ  (прво читање);
 10. Предлог закона о контроли кретања оружја и војне опреме (прво читање);
 11. Разматрање:
  - Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2007. годину,
  - Финансијског извјештаја Централне банке  БиХ за  2007. годину;
 12. Разматрање  информативног документа  Савјета Европе - Босна и Херцеговина:
  Извршавање обавеза и спровођење постпријемног програма сарадње;
 13. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ у 2007. години;
 14. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне  агенције БиХ;
 15. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански  саобраћај  БиХ за 2007. годину;
 16. Извјештај  о заштити личних података у БиХ и о раду Комисије за заштиту  података за 2007. годину;
 17. Иницијатива посланика Дениса Бећировића у вези са припремом Закона о забрани свих  неофашистичких организација и употребе њихових симбола, укључујући забрану усташких и четничких организација, као и оних које се наслањају на традицију Ханџар-дивизије;
 18. Именовање три члана у Заједничку комисију за усаглашавање Закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити имена Босне и Херџцеговине;
 19. Давање сагласности за ратификацију:
  a) Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке којим се регулишу активности Европске инвестиционе банке у Босни и Херцеговини,
  б) Споразума о сарадњи у области одбране између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Грчке,
  ц) Споразум о кредиту између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и Bank Austria Creditanstalt AG - Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Посушје,
  д) Уговор о зајму – Реорганизација пројекта обнове електроенергетског система – између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
  е) Уговор о амандману – којим се врше измјене и допуне Уговора о зајму од 2. новембра 2000. године амандманима од 5. децембра 2001. и 23. фебруара 2004. године – између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
  ф) Конвенција о приступу информацијама, учешћу јавности у одлучивању и приступу правди у питањима заштите животне средине,
  г) Факултативни протокол уз Конвенцију против мучења и других окрутних, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.