MENI

28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Džaferović, Šefik

“Ja imam dva kratka pitanja, oba su upućena Vijeću ministara BiH : Prvo pitanje glasi :Kakvo je trenutno stanje zaštite stanovništva i životinja od bruceloze u BiH i šta na tom planu preduzima Vijeće ministara BiH? Tražim da se sastavi jedna informacija i tražim parlamentarnu raspravu o ovoj temi...Molim prvo odgovor a neka se slobodno pripremaju oni u Vijeću ministara BiH koji su za ovo zaduženi, ja ću tražiti, evo sad tražim parlamentarnu raspravu o ovoj temi. Drugo pitanje, kako nas stvari ne bi zatekle. Mi smo se jako potrudili i Vijeće ministara BiH i mi u Parlamentu da prošle godine usvojimo Zakon o visokom obrazovanju....Tražim informaciju i parlamentarnu rapravu o tome - kako stoje stvari s provođenjem Zakona o visokom obrazovanju i kako su nam univerziteti i sveučilišta u BiH pripremljeni za predstojeći proces akreditacije i uključivanja u Bolonju? «

Nanić, Husein

“Ja imam danas evo dva poslanička pitanja. Jedno je pitanje za Ministarstvo sigurnosti i SIPA-u, a ono je sljedeće: Po kojem propisu i po kojim kriterijima se dodjeljuju prava na rotacije plavo-crvene nekakve naprijed što jako onako ubijaju izgledom na bh. cestama, te da li je ikome i po kojim propisima dozvoljeno da krši saobraćajne propise na bh. cestama? Tražim spisak svih vozila i zvaničnika kojima su dodijeljene dozvole za posjedovanje i upotrebu rotacionih svjetala u BiH. Mislim da je ovdje dovoljno jasno o kojim vozilima se radi. Drugo pitanje postavljam, preko Vijeća ministara BiH, premijeru Vlade Federacije BiH. S obzirom da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u nekoliko nastavaka svojih sjednica, cijeneći izuzetno teško stanje kao i potencijale Agrokomerca d.d. iz Velike Kladuše, donio i nekoliko zaključaka, pitam: Da li je ispoštovan Zaključak u Parlamentu Federacije BiH o dodjeli sredstava za uplatu doprinosa radnicima Agrokomerca koji su ostvarili pravo ali zbog neuplaćenih doprinosa ne primaju penziju? Ako jeste i ako su uplaćena, kada i na čiji račun, a ako nisu, da li će biti uplaćena i kada?”

Marković, Milica

“Imam pitanje koje je upućeno Regulatornoj agenciji za komunikacije iz sljedećih razloga; Da li je za Regulatornu agenciju za komunikacije dozvoljeno i dopustivo da RTV Federacije BiH u pojedinim emisijama i programima kvalificira i etiketira pojedine javne ličnosti i stranke u BiH a naročito one iz RS-a, ne poštujući ni elementarne kriterije respektiranja kulture u javnoj komunikaciji, naročito u kontekstu kada te kvalifikacije imaju smisao podrivanja identiteta i privatnosti svake javne političke ličnosti, i da li se u izdavanju licence za rad javnom emiteru vodi računa o poštovanju kodeksa ponašanja novinara RTV u BiH?”

Dolić, Rifat

“Imam dva pitanja. Prvo pitanje je resornom ministru za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH. Šta možete preduzeti da se zaustavi hajka na nezaposlene građane Federacije BiH koju, pod geslom akcije borbe protiv rada na crno i zloupotrebe statusa nezaposlenosti, u posljednjih 15-ak dana provodi u Federaciji BiH Federalna inspekcija rada a kojom se s evidencije nezaposlenosti u zavodima za zapošljavanje jednostrano, bez ikakvog rješenja i bez prava na žalbu, brišu nezaposleni građani Federacije BiH među kojima i veliki broj onih koji su iznajmili nekoliko kvadratnih metara tezgi na pijacama...? Da li se ovim građanima krše ljudska prava samom činjenicom da nisu dobili nikakva pismena rješenja o brisanju s evidencije nezaposlenih i da nemaju pravo na žalbu? Da li se na ovakav način nezaposlenim građanima, u stvari, sugerira da, dok čekaju posao, umjesto pronalaska načina za prehranjivanje porodice, radije prose, džepare ili otimaju i kome se ovi građani mogu obratiti radi zaštite svojih prava koja su ovakvim postupcima kršena? Drugo pitanje upućeno je resornom ministru i ministarstvu u Vijeću ministara BiH: Kako se zvanično kreće stanje nataliteta stanovništva u BiH u posljeratnom periodu po entitetima i kantonima i da li su zakonski utvrđene bilo kakve mjere stimulacije nataliteta i pomoći porodicama s više djece u kantonima i entitetima i ako jesu, kako se to radi?”

Prodanović, Lazar

« Moje pitanje upućeno je Vijeću ministara BiH. Molim vas da mi dostavite iznose plaća svih izabranih i imenovanih zvaničnika u svim institucijama BiH koje su bile predmet obrade, dakle izvještaja Ureda za reviziju instnitucija BiH, svih 53 koliko ih ima, kako bi javnost, koja je često jednostrano informirana o primanjima i koja je uglavnom fokusirana na izabrane zvaničnike u najnegativnijem smislu, mogla da ima adekvatne informacije i da ih u tom smislu koristi radi obavještavanja javnosti.»

Bahtić, Sadik

“Imam za danas dva pitanja. Prvo pitanje za Ministarstvo prometa i komunikacija BiH: Tražim od resornog ministarstva da mi odgovori šta je do sada uradilo i šta planira uraditi za cestovno i željezničko povezivanje Krajine sa ostalim dijelovima BiH, centrom Sarajeva, susjednim državama i EU? Kada će Ministarstvo pustiti u promet željezničku prugu kroz Krajinu od Bihaća do Hrvatske, Sarajeva, kako bi se i Krajina željezničkim prometom povezala sa Sarajevom, susjednim državama i EU? Drugo pitanje za RAK: Šta ste do sada preduzeli i šta ćete preduzeti da se u pojedinim javnim emiterima prekine medijska hajka i linč, u kojima se iznose gnusne neistine, laži, čak i montaže iz najgoreg komunističkog doba, u diskretaciji određenih političara, kako bi se ušutkali ili uklonilii s političke scene?”

Belkić, Beriz

“Pitanje je za Vijeće ministara BiH i glasi: Zašto je Vijeće ministara BiH, članom 18. Odluke o postupku izdavanja i načina postupanja s obveznicama BiH koje se izdaju radi izmirenja obaveza po osnovu stare devizne štednje, odlučilo da se ona ne odnosi na RS? »

“Moje pitanje upućeno je Vijeću ministara BiH i tražim pisani odgovor: Kada će se u Vanjskotrgovinskoj komori BiH usvojiti Izvještaj o poslovanju za 2007.godinu i Finansijski plan za 2008.godinu? Kad će se imenovati novi generalni sekretar jer je postojećem mandat istekao prije šest mjeseci? Po čijem ovlaštenju imenovani obavlja dužnost generalnog sekretara?»

Živković, Milorad

“Imam dva kratka pitanja. Jedno je upućeno Ministarstvu za promet i komunikacije BiH: Molim vas da mi dostavite informaciju o aktivnostima u vezi sa smještajem Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH u Banjoj Luci, s obzirom da o tome imamo više oprečnih mišljenja i aktivnosti koje se vode mimo onoga što je dogovoreno. Želio bih tu informaciju dobiti što hitnije. Drugo pitanje upućeno je Vijeću ministara BiH: Molim vas da sačinite informaciju o efektima zakonskih rešenja kojima je prenesena nadležnost s entiteta na nivo zajedničkih organa BiH, da ne bi ovdje pojedinačno razmatrali svaki zakon i njegove efekte. Tražim, dakle, da se napravi zbirna informacija o nekih 50-ak, kako kažu, prenesenih nadležnosti, da vidimo te efekte.”

Jukić, Velimir

“Postavljam jedno vrlo kratko pitanje. Upućujem ga Vijeću ministara BiH a ono glasi: Kolike su plaće i druge naknade menadžmenta i rukovodstva sva tri javna RTV servisa u BiH i Upravnog odnosno Nadzornog odbora ovih servisa?”