MENI

28. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

29.4.2008. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 26. i 27. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od  prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama  potpore miru i drugim aktivnostima u inozemnstvu, s Izvješćem Zajedničkog  povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 6. Prijedlog zakona o dužnostima i pravima članova Parlamentarne skupštine BiH (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine  (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme (prvo čitanje);
 11. Razmatranje:
  -  Godišnjeg izvješća Centralne banke BiH za 2007. godinu,
  -  Financijskog izvješća Centralne banke BiH za  2007. godinu;
 12. Razmatranje obavijesnog dokumenta Vijeća Europe - Bosna i Hercegovina:
  Ispunjenje obveza i provođenje poslijeprijamnog programa suradnje,
 13. Izvješće o radu Ureda za reviziju institucija BiH u 2007. godini;
 14. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH;
 15. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2007. godinu;
 16. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Komisije za zaštitu podataka BiH za 2007. godinu;
 17. Inicijativa zastupnika Denisa Bećirovića u vezi s pripremom Zakona o zabrani svih  neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih znakovlja, uključujući zabranu ustaških i četničkih organizacija, kao i onih koje se naslanjaju na tradiciju Handžar-divizije;
 18. Imenovanje tri člana u Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti imena Bosne i Hercegovine;

 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke kojim se reguliraju aktivnosti Europske investicijske banke u Bosni i Hercegovini,
  b)    Sporazuma o suradnji u području obrane između Vijeća ministara BiH i Vlade Grčke Republike,
  c)    Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Bank Austria Creditanstalt AG - Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava u općini Posušje,
  d)     Ugovora o zajmu – Reorganizacija projekta obnove elektroenergetskog sustava – između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj,
  e)    Ugovora o Amandmanu kojim se izmjenjuje i dopunjuje Ugovor o zajmu od 2. studenog 2000. i o amandmanima od 5. prosinca 2001. i 23. veljače 2004. između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj,
  f)    Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima,
  g)   Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.