MENI

Nastavak 26. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

10.4.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika  23., 24. i 25. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Zahtjev poslanice Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika
 4. Zahtjev poslanice Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika
 5. Zahtjev poslanika Drage Kalabića za razmatranje Prijedloga zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika
 6. Zahtjev poslanika Drage Kalabića za razmatranje Prijedloga Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika
 7. Zahtjev poslanika Nike Lozančića za razmatranje Prijedloga zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika
 8. Zahtjev poslanika Nike Lozančića za razmatranje Prijedloga Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (drugo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi za poslove sa strancima (drugo čitanje);
 12. Prijedlog kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (drugo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH  – predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama  Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (prvo čitanje);
 17. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 19. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću BiH (prvo čitanje),
 20. Prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagači: poslanici Kluba SDPBiH (prvo čitanje);
 21. Prijedlog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci (prvo čitanje);
 22. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH;
 23. Informacija o stanju sigurnosti u BiH za 2007. godinu, s Informacijom o trenutnom stanju sigurnosti u BiH (po zaključku Doma sa 21. sjednice) – dopunjena tačka;
 24. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2007. godinu;
 25. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1.1.2007. do 31.12.2007.;
 26. Razmatranje Programa mjera za primjenu Sporazuma CEFTA;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      ''eSEE'' Agenda plus za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Evropi – SEE 2007. – 2011.
  b)      Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog  ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, Dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga i Daljnjeg dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga. (kraj)

Napomena: 26. sjednica bit će nastavljena na 23. tački usvojenog dnevnog reda. 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.