MENI

Наставак 26. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

10.4.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:

 1. Записници са 23, 24. и 25. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Захтјев посланице Азре Хаџиахметовић за разматрање Приједлога закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине, по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника
 4. Захтјев посланице Азре Хаџиахметовић за разматрање Приједлога Закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника
 5. Захтјев посланика Драге Калабића за разматрање Приједлога закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине, по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника
 6. Захтјев посланика Драге Калабића за разматрање Приједлога Закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника
 7. Захтјев посланика Нике Лозанчића за разматрање Приједлога закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине, по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника
 8. Захтјев посланика Нике Лозанчића за разматрање Приједлога Закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног  закона  Босне и Херцеговине  - предлагачи посланици: Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић (друго читање);
 10. Предлог закона о кретању и боравку странаца и азилу (друго читање);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Служби за послове са странцима (друго читање);
 12. Предлог кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини  Босне и Херцеговине (друго читање);
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине  – предлагачи посланици: Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић (прво читање);
 14. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (прво читање);
 15. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама  Босне и Херцеговине (прво читање);
 16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју (прво читање);
 17. Предлог  закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (прво читање);
 18. Предлог закона  о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту  држављана Босне и Херцеговине (прво читање);
 19. Предлог закона о Фискалном вијећу Босне и Херцеговине (прво читање);
 20. Предлог закона о Агенцији за контролу и обезбјеђивање присилног одузимања  имовине стечене кривичним дјелима и управљање одузетом имовином – предлагачи: посланици Клуба СДПБиХ (прво читање);
 21. Приједлог закона  о средњем стручном образовању и обуци (прво читање);
 22. Извјештај  Заједничке комисије о настојању за постизање споразума о  Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ;
 23. Информација о стању безбједности у БиХ за 2007. годину, с Информацијом  о тренутном стању сигурности у БиХ (по закључку Дома са 21. сједнице) – допуњена тачка;
 24. Информација  о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 25. Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине  за период од 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
 26. Разматрање Програма мјера за примјену Споразума ЦЕФТА,
 27. Давање сагласности за ратификацију:

  a)       ''eСЕЕ'' Агенда плус за развој информационог друштва у југоисточној Европи – СЕЕ 2007–2011,                                                          

  б)    Споразума између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага, Додатног протокола Споразума  између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага и Даљег  додатног протокола Споразума између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага. (крај)

 Напомена: 26. сједница биће настављена на 23. тачки усвојеног дневног реда.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.