MENI

Nastavak 26. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

10.4.2008. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:

 1. Zapisnici  23, 24. i 25. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Zahtjev zastupnice Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 4. Zahtjev zastupnice Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 5. Zahtjev zastupnika Drage Kalabića za razmatranje Prijedloga zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 6. Zahtjev zastupnika Drage Kalabića za razmatranje Prijedloga Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 7. Zahtjev zastupnika Nike Lozančića za razmatranje Prijedloga zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 8. Zahtjev zastupnika Nike Lozančića za razmatranje Prijedloga Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog  zakona  Bosne i Hercegovine  - predlagači zastupnici: Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (drugo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi za poslove sa strancima (drugo čitanje);
 12. Prijedlog kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini  Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine  – predlagači zastupnici: Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama  Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (prvo čitanje);
 17. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 18. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu  državljana Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 19. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 20. Prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prinudnog oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima i upravljanje oduzetom imovinom – predlagači: zastupnici Kluba SDPBiH (prvo čitanje);
 21. Prijedlog zakona  o srednjem stručnom obrazovanju i obuci (prvo čitanje);
 22. Izvještaj  Zajedničkog povjerenstva o nastojanju za postizanje sporazuma o  Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o putnim ispravama BiH;
 23. Informacija o stanju sigurnosti u BiH za 2007. godinu, s Informacijom  o trenutnom stanju sigurnosti u BiH (po zaključku Doma sa 21. sjednice) – dopunjena točka;
 24. Informacija  o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 25. Izvještaj o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine  za razdoblje od 1. 1. 2007. do 31. 12. 2007. godine;
 26. Razmatranje Programa mjera za primjenu Sporazuma CEFTA;
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      ''eSEE'' Agenda plus za razvoj informacijskog društva u jugoistočnoj Europi – SEE  2007. – 2011.,
  b)      Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog  ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, Dodatnog protokola Sporazuma  između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga i Daljnjeg  dodatnog protokola Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga. (kraj)

Napomena: 26. sjednica bit će nastavljena na 23. točki usvojenog dnevnog reda. 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.