MENI

23. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

18.3.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записници  21. и 22. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Приједлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине,  с Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и сигурност;
 4. Приједлог закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенције  за подрушку полицијској структури Босне и Херцеговине, с Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и сигурност;
 5. Приједлог Резолуције о спремности Босне и Херцеговине за НАТО интеграције (предлагачи посланици: Милорад Живковић и Халид Гењац);
 6. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума између Савјета министара БиХ и влада осталих земаља учесница СЕЕЦП, Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у име Косова, у складу са Резолуцијом Савјета сигурности Ујеидњених нација  број 1244,
  b)     Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске о успостављању Оквирног програма за финансијску сарадњу,
  ц)     Друге измјене  и допуне Споразума о кредиту и финансирању од 23.11.2004. године између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Kreditanstalf fur Wiederaufbau – Franffurt na Majni ''KfW'' -  Санација  градских водовода и канализационих система у Босни и  Херцеговини.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.