MENI

23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.3.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Zapisnici  21. i 22. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine,  s Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 4. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencije  za podrušku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, s Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 5. Prijedlog Rezolucije o spremnosti Bosne i Hercegovine za NATO integracije (predlagači poslanici: Milorad Živković i Halid Genjac);
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)            Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih zemalja učesnica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujeidnjenih nacija  broj 1244,
  b)            Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju Okvirnog programa za finansijsku saradnju,
  c)            Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i finansiranju od 23.11.2004. godine između Bosne i Hercegovine, Federacije  Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalf fur Wiederaufbau – Franffurt na Majni   ''KfW'' -  Sanacija  gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i  Hercegovini.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.