MENI

23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

„Da li je tačno i ako jeste, onda kako je to moguće da se, po zahtjevu Srbije, proganjaju građani Srebrenice – žrtve genocida i pokušavaju privesti pred sudove u Beogradu? Šta radi Vijeće ministara BiH da zaštiti svoje građane? Tražim oštar protest ove države, na sve važne adrese (UN, Evropska komisija, Brisel i slično).“

Mehmedović, Šemsudin

„1) Na kojim članovima Poslovnika i Zakona o komunikacijama je zasnovan stav Zajedničkog kolegija oba doma? 2) Kako je uopće moguće donijeti tako važan stav bez predstavnika jednog naroda? 3) Zašto na Zajedničkom kolegiju nije konkretizirano u čemu Savjet Agencije nije ispoštovao Zakon o komunikacijama? 4) Da li se pod nepoštivanjem Zakona podrazumijeva neizvršavanje naloga Vijeća ministara BiH i u kojoj mjeri je doneseni Zaključak u skladu sa Zakonom o komunikacijama? 5) Da li Zakon o komunikacijama uopće dopušta bilo kakve intervencije Vijeća ministara BiH u proceduri izbora generalnog direktora ili su one isključene statusom RAK-a kao nezavisnog regulatornog tijela? 6) Da li je Vijeće ministara BiH uopće razmatralo da li izabrani kandidat za generalnog direktora RAK-a ispunjava zakonske uslove? 7) Zašto je Vijeće ministara BiH razmatralo Prijedlog odluke ako se naknadno tvrdi da dostavljeni materijal nije bio potpun? Zašto nije postupilo po Poslovniku i po Zakonu o Vijeću ministara BiH, prema kojim se nekompletni materijali i ne stavljaju ili se skidaju s dnevnog reda, uz određivanje roka za njihovo kompletiranje? 8) Da li je donesenim zaključkom Vijeće ministara BiH prekoračilo granice svojih ovlaštenja i uzurpiralo zakonska ovlaštenja Savjeta Agencije, te samim tim prekršilo Zakon o komunikacijama? 9) Da li se stavom Zajedničkog kolegija kojim je podržan Zaključak Vijeća ministara BiH, bez prethodnog utvrđivanja njegove osnovanosti i zakonitosti, tolerira kršenje Zakona o komunikacijama i osnovnih principa nezavisnosti RAK-a? 10) Da li je ovakvo postupanje u skladu sa zaključcima sa sastanaka za praćenje reformskih procesa (RPM) na kojima se insistira na važnosti očuvanja nezavisnog statusa RAK-a, što je posebno naglašeno na sastanku održanom 20.2.2008., na kojem se ovo pitanje razmatralo kao posebna tačka dnevnog reda?“

Lagumdžija, Zlatko

„Ukoliko je tačno da sam ja ili bilo ko drugi bio nalogodavac za bilo kakav lažni račun ili zloupotrebu pri korištenju računa u ime Vlade RBiH, ovim pozivam Tužilaštvo BiH da bez odgađanja provede istragu i najoštrije kazni onoga ko je to bilo kada uradio.“ Tražim od Vijeća ministara BiH, odnosno ministra finansija i ministra sigurnosti da daju punu informaciju o tome da li su računi na koje se mediji pozivaju, ili bilo koji drugi, od 1992. godine do danas, računi Vlade RBiH ili Zlatka Lagumdžije ili bilo koga ko ih je zloupotrijebio. Tražim odgovor na pitanje ko je i za koje potrebe otvarao ove račune, koliko i od koga je sredstava na njih leglo, za šta i kada su sredstva upotrijebljena te ko su bili nalogodavci za isplate po ovim računima. Također tražim da odgovorite da li je ovim računima, ili bilo kojim drugim te vrste, raspolagao Zlatko Lagumdžija te, ukoliko je to tačno, na koji način se to desilo. Ovo pitanje pred Parlamentarnom skupštinom BiH možete smatrati i mojim ovlaštenjem ministru finansija i ministru sigurnosti da bilo gdje u zemlji i svijetu provjere bilo koji račun pod mojim imenom, ako je to potrebno. Tražim da se o ovome javnost u cijelosti i istnito informira a u prilogu Vam dajem podatke o računima koji su bili predmet natpisa i izjava na osnovu kojih prosljeđujem ovo poslaničko pitanje.“

Bahtić, Sadik

„Tražim da mi se dostavi nacionalna struktura državnih službenika zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine (Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH, agencije, direkcije i svi oni koji se finansiraju iz budžeta BiH).“ „Tražim od Vijeća ministara BiH da mi odgovori da li je tačno da je poslanik Zlatko Lagumdžija dao ovlaštenje u ratu da se prikupljaju sredstva po zapadu i Evropi, da li postoji taj pečat i ta ovlaštenja i koliko je novca prikupljeno na račun.“

Bešlagić, Selim

„ U kojoj je proceduralnoj fazi Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja?“

Novaković, Momčilo

„Kada će granični prijelaz Donja Gradina biti u funkciji za teretni saobraćaj i koji su razlozi što do sada nije stavljen u funkciju?“

„ Odlukom CIK-a, od 17.1.2008., objavljenom u „Službenom glasniku BiH“, od 4.2.2008., stavljeno je van snage Uputstvo za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. Povodom toga tražim odgovor na sljedeća pitanja: 1) Da li je CIK donio novo uputstvo za primjenu ovog zakona? 2) Da li je stavljanjem van snage ovog uputstva CIK ukinuo važnost ovog zakona i praćenje njegove primjene i na nivou entiteta?“

„Kad će se vršiti dokategorizacija graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ovdje, prije svega, mislim na granične prijelaze od Novog Grada do Gradiške. Također me zanima da li je moguće otvaranje novog graničnog prijelaza kod Martinbroda kako vozači i pješaci ne bi prelazili i do 25 km u jednom pravcu da pređu granicu između R Hrvatske i BiH.“

Dolić, Rifat

1.„Molim da mi se u pismenoj formi dostave podaci o visini plaća direktora i visini naknada predsjednika i članova Nadzornih odbora u ustanovama, agencijama i drugim vladinim institucijama nad kojima ingerencije ima Vijeće ministara BiH i država Bosna i Hercegovina.“ 2.„Koliki je broj neriješenih predmeta u svim sudovima u BiH, kakva je njihova predmetna i teritorijalna struktura, kakav je odnos tog broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta prije pet ili šest godina, odnosno prije početka reformi u pravosuđu BiH i šta se namjerava preduzeti da se broj neriješenih predmeta sudova u BiH svede u normalne okvire?“

Suljkanović, Mehmed

„U kojoj fazi se nalazi izrada zakona o državnoj pomoći?“

Bećirović, Denis

Postavio je pitanje Kolegiju Doma: „Zašto nema TV prijenosa sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kada smo svi, dakle, jednoglasno u Predstavničkom domu donijeli zaključak da uvedemo taj prijenos?“

Halilović, Sefer

„Da se ispitaju svi računi koji su otvoreni u ime Republike BiH, ko su bili potpisnici, koliko je novca prikupljeno i šta je sudbina, odnosno kako je potrošen taj novac?“ (Za Kolegij Predstavničkog doma – predsjedavajućem Miloradu Živkoviću): „Kada ćete osigurati direktan TV prijenos sjednica ovog visokog doma?“

Odgovor
Kalabić, Drago

„Da li je i kada podignuta optužnica za ubistvo Mileta Nastića u Prnjavoru 1995. godine? A ako nije, ko su bili istražni sudija i tužilac u tom slučaju, na kojim funkcijama se danas nalaze te kakvo je obrazloženje za nepodizanje optužnice?“

Ivanković Lijanović, Jerko

„Da li je moguće da BHRT prenosi sjednice Predstavničkog doma od 10 do 16 ili 17 sati ukoliko termin održavanja sjednice dobijete sedam dana prije njenog održavanja kako bi mogli planirati ostali dio programa?“