MENI

Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Околић, Мирко
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Рајић, Божо
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Мехмедовић, Шемсудин
ЧЛАНОВИ: Бахтић, Садик
Јовичић, Славко
Копривица, Зоран
Лагумџија, Златко
Љубичић, Драго
Лозанчић, Нико
Неимарлија, Хилмо
Ранчић, Хазим
КОНТАКТ
  • Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

    Секретарка: Ђонко, Садка

 

Надлежности

Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ надзире законитост рада Агенције; расправља и даје мишљења о именовању генералног директора и замјеника генералног директора Агенције; разматра извјештаје предсједавајућег о питањима из његове надлежности, укључујући мјере предузете ради рјешавања проблема у Агенцији утврђених приликом спровођења инспекцијске контроле, ревизије или истраге; разматра извјештаје генералног директора о раду и трошковима Агенције, те посебно анализира начин трошења буџетских средстава; даје мишљења о детаљном предлогу буџета Агенције; разматра извјештаје главног инспектора; захтијева од запослених у Агенцији да, уз помоћ предсједавајућег, обезбиједе стручне савјете када је то потребно ради вршења надзора; спроводи истраге о раду Агенције.
Комисија разматра и друга питања из области рада Агенције у складу са Законом о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, као и другим посебним законима из којих проистиче одговарајућа надлежност.
Сједнице
Остале активности