MENI

04. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

17.9.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka Komisije,
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (predlagač poslanik Niko Lozančić),
  4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka (predlagač poslanik Niko Lozančić),
  5. Razmatranje Prijedloga budžeta Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine  za   2008. godinu,
  6. Razmatranje Izvještaja o osnovanim žalbama podnesenim protiv  Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za period od 01. 01. 2007. do 30. 06. 2007. godine,
  7. Razmatranje predstavke Neđe Vlaškog iz Banja Luke,
  8. Tekuća pitanja.