MENI

08. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

24.4.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka Komisije,
  3. Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-digurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine,
  4. Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka,
  5. Davanje saglasnosti za uvrštavanje projekata OSABiH u prioritete u izradi Dokumenata okvirnog budžeta za period 2009. do 211. godine i Budžeta za 2009. godinu.
  6. Nacrt odluke o promjeni pravnog statusa dijela imovine kojom rapolaže Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine,
  7. Prigovor Neđe Vlaškog na odgovor Komisije po predstavci,
  8. Prijedlog o daljnjem angažovanju stručnog savjetnika Komisije.