MENI

05. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

5.11.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Komisije,
 2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka Komisije,
 3. Razmatranje Prijedloga pravilnika o pristupu, korištenju, čuvanju i zaštiti tajnih podataka, informacija i dokumenata,
 4. Određivanje radne grupe za izradu:
  a) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine i
  b) Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka.
 5. Informacija Obavještajno-sigurnosne agencije BiH:
  a) o predstavci Neđe Vlaškog,
  b) o sprovođenju sporazuma Vijeća ministara BiH u vezi statusa imovine OSABIH
 6. Izvještaj o posjeti delegacije Litvanije,
 7. Izvještaj o posjeti delegacije Komisije Saveznoj Republici Njemačkoj.