MENI

03. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

25.6.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Komisije,
  2. Prijedlog Poslovnika o radu Komisije,
  3. Prijedlog procedura o korištenju, čuvanju i  zaštiti tajnih podataka, informacija i dokumenata (Prečišćeni tekst), 
  4. Izvještaj o reviziji Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2006. godinu – Ured za reviziju institucija BiH,
  5. Razmatranje materijala Radio televizija «Q» d.o.o. – Visoko,
  6. Informacija o eventualnom postojanju lica koja predstavljaju prijetnju za nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine,
  7. Informacija o održanoj radionici o temi:“zakonodavni okvir, nadležnosti i planovi institucija u oblasti obavještajno-sigurnosnih poslova“ - Teslić, 
  8. Tekuća pitanja.