MENI

09. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

13.6.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Komisije,
 2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka Komisije,
 3. Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine,
 4. Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka,
 5. Razmatranje Informacije Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine,
 6. Izvještaj generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH o radu i analiza troškova OSABiH u 2007. godini,
 7. Davanje saglasnosti za uvrštavanje projekata OSABiH u prioritete u izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period 2009. do 211. godine i Budžeta za 2009. godinu,
 8. Nacrt odluke o promjeni pravnog statusa dijela imovine kojom rapolaže Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine,
 9. Prigovor Neđe Vlaškog na odgovor Komisije po predstavci,
 10. Obavijest Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o izdatim rješenjima kojima se odbija pristup tajnim podacima,
 11. Obavijest Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o izdatim sigurnosnim dozvolama u periodu od 1. 1.2008. godine do 15.5.2008. godine,
 12. Dopis Predraga Ćeranića,
 13. Žalbe na rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje sigurnosne dozvole:
  a) Sulejmana Salihagića
  b) Stjepana Muse
  c) Dragana Stupara
  d) Esada Ramića
  e) Burak Enesa
  f) Ćukić Vlade.