MENI

14. sjednica Zajedničke sigurnosno- obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosn

16.12.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Komisije,
  2. Prijedlog plana rada Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u 2009. godini,
  3. Informacija Obavještajno-sigurnosne agencije BiH o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini,
  4. Izvještaj o posjeti Komisije Slovačkoj Republici,
  5. Izvještaj sa sastanka s ambasadorom Kraljevine Norveške,
  6. Izvještaj sa seminara o temi: Parlamentarni nadzor sigurnosnog sektora u RACVIAC-u, održanog u Zagrebu,
  7. Izvještaj sa sastanka sa v.d. glavnog savjetnika Komandanta Štaba NATO-a u Rohanom Maksvelom,
  8. Izvještaj o posjeti Komisije Terenskom uredu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u Brčkom,
  9. Izvještaj sa sastanka s predstavnicima Centra za demokratsku kontrolu nad oružanim snagama – DICAF-a.