MENI

Zajednička služba

Sektor za Europsku uniju

Voditelj Sektora: Dejan Vanjek 

+ 387 33 28 60 33

+ 387 33 22 68 41

[email protected]

U Sektoru za Europsku uniju postoje sljedeći odjeli:

Odjel za europske poslove, koordinaciju i programe podrške Europske unije
Odjel za europske poslove, koordinaciju i programe podrške Europske unije kontinuirano prati aktivnosti Vijeća ministara BiH u području europskih integracija, u cilju redovitog informiranja članova Parlamentarne skupštine BiH; daje savjete članovima Parlamentarne skupštine BiH o postupku praćenja aktivnosti vezanih uz integraciju u Europsku uniju; operativno koordinira aktivnosti s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u području europskih integracija kontinuiranom razmjenom informacija i zajedničkim planiranjem; ostvaruje stalnu suradnju s ustavnopravnim povjerenstvima obaju domova, Zakonodavno-pravnim sektorom i Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije; priprema i usuglašava projektne prijedloge, koordinirajući istodobno proces programiranja i relizaciju europskih programa podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; priprema izvješća o europskim integracijama za potrebe članova Parlamentarne skupštine BiH; pomaže u sastavljanju i formuliranju parlamentarnih stavova, te izradi strateških dokumenata vezanih uz Europsku uniju; pruža podršku u radu Zajedničkom povjerenstvu za europske integracije i njegovom uredu tajnika te drugim povjerenstvima Parlamentarne skupštine BiH tako što daje stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH sa stanovišta njihove usklađenosti s europskim zakonima; za potrebe članova Parlamentarne skupštine BiH koji sudjeluju na sastancima ili skupovima vezanim uz Europsku uniju priprema informacije i koncepte izlaganja.
Odjel - Parlamentarni centar za europske integracije 

Odjel - Parlamentarni centar za europske integracije priprema neovisne, proaktivne i nepristrane informacije o aktualnim političkim i zakonodavnim događanjima u Europskoj uniji; kontinuirano priprema aktualne informacije i dokumentaciju iz područja zakonodavstva; priprema stručne analize i mišljenja za domove, povjerenstva i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Europskoj uniji; u suradnji s drugim službama Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, priprema dvotjedni bilten o europskim poslovima; informira širu javnost o aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH u poslovima vezanim uz europske integracije; planira i realizira Akcijski plan komunikacije o europskim poslovima Parlamentarne skupštine BiH; surađuje s Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnicima civilnoga društva i obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te razvija i realizira informativne i obrazovne programe o europskim integracijama i ulozi parlamenata u njima; administrira i održava parlamentarnu elektroničku bazu podataka o Europskoj uniji; sustavno planira i realizira edukacije o europskim poslovima za službenike Tajništva Parlamentarne skupštine BiH; u suradnji s Knjižnicom Parlamentarne skupštine BiH i Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, kontinuirano radi na obogaćivanju zbirke knjiga, časopisa, publikacija, brošura i drugih materijala tematski vezanih uz institucije, politike i pravo Europske unije u Parlamentarnom centru za europske integracije".