MENI

Zajednička služba

Sektor za druga parlamentarna tijela

Voditeljica Sektora: Renata Paškalj

 

Sektor za druga parlamentarna tijela surađuje s Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika, Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Neovisnim odborom PSBiH; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Neovisnog odbora PSBiH; obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove poslove vezane uz rad istražnih i ad hoc povjerenstava; surađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u realizaciji zadataka koji proizlaze iz djelokruga Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Neovisnog odbora PSBiH; priprema analize, izvješća i informacije za potrebe drugih parlamentarnih tijela; vodi upravni postupak za potrebe drugih parlamentarnih tijela i odgovarajuće evidencije o radu drugih parlamentarnih tijela.