MENI

Zajednička služba

Sektor za odnose s javnošću

Voditelj Sektora: Zlatko Vukmirović

Sektor za odnose s javnošću kontaktira s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog ozračja za rad i većeg ugleda Parlamentarne skupštine BiH; stalno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem priopćenja i web prezentacije Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine BiH, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, skupa s drugim službama Tajništva i s vanjskim suradnicima realizira program posjeta organiziranih skupina Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem trajnog i kvalitetnog izvješćivanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o budućim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava tjedni pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; samostalno ili u suradnji sa specijaliziranom agencijom sačinjava dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njezinih članova te ga dostavlja zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u koordinaciji s tajnikom Zajedničke službe, Kolegijem Tajništva, odnosno uredima predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja domova, sačinjava reagiranja na napise u medijima; u suradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetima, o sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetima članova Parlamentarne skupštine, te u dogovoru s njima, organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava priopćenja za medije tijekom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova; u suradnji s drugim službama Parlamentarne skupštine, uređuje i izdaje stalno glasilo Parlamentarnme skupštine, osmišljava i uređuje web prezentaciju Parlamentarne skupštine, u suradnji sa Sektorom za informacijske tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira web prezentaciju i intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlamentarne skupštine, domova, kolegija domova, povjerenstava i članova Parlamentarne skupštine; odgovoran je za postupanje sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH i vodi evidenciju svih zahtjeva upućenih Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove, prema nalogu tajnika Zajedničke službe i Tajništva Parlamentarne skupštine.

U Sektoru za odnose s javnošću postoje sljedeći odjeli:

Odjel za informiranje
  • Voditelj Odjela: Zoran Žuža

    Odjel za informiranje permanentno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem saopćenja i internetske prezentacije Parlamentarne skupštine; u suradnji s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, samostalno ili u suradnji sa specijaliziranom agencijom, izrađuje dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njezinih članova i dostavlja ga zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u suradnji s tajnikom Zajedničke službe, Kolegijem Tajništva, odnosno uredima predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja domova, piše reagiranja na napise u medijima; u suradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetama, sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetama članova Parlamentarne skupštine; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za javnost i medije
  • Voditelj Odjela: Zoran Brkić

    Odjel za javnost i medije brine o sistematskoj komunikaciji Parlamentarne skupštine s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog okruženja za rad i radi većeg ugleda Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, zajedno s drugim sektorima u Sekretarijatu kao i vanjskim saradnicima, realizira program posjeta organiziranih grupa Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem konstantnog i kvalitetnog izvještavanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o predstojećim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava saopćenja za medije tokom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova Parlamentarne skupštine; osmišljava i ureduje veb - prezentaciju Parlamentarne skupštine, u saradnji sa Sektorom za informacione tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira veb-prezentacijui i Intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlamentarne skupštine, domova, kolegija domova, komisija i članova Parlamentarne skupštine; te obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Zajedničke službe i Sekretarijata Parlamentarne skupštine.