MENI

Заједничка служба

Сектор за информационе технологије

Руководитељица Сектора: Едина Адиловић

 

Сектор за информационе технологије развија информационе системе Парламентарне скупштине; управља информационим системом Парламентарне скупштине; тестира и успоставља техничку опрему, пружа услуге консултације и одржава информациони систем Парламентарне скупштине; у сарадњи са Одјелом за односе са медијима и јавношћу стара се о промптном постављању општих информација о раду Парламентарне скупштине и комисија на wеб страницу Парламентарне скупштине, као и пратећих материјала у вези са радом Парламентарне скупштине; организује успостављање и одржавање рачунарске мреже и телекомуникационих линија; стара се о набавци, развоју и одржавању wеб странице; стара се о набавци, развоју и одржавању интранета; компјутеризује законодавне процедуре; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.