MENI

Zajednička služba

Sektor za informacijske tehnologije

Voditeljica Sektora: Edina Adilović

 

Sektor za informacijske tehnologije razvija informacijske sustave u Parlamentarnoj skupštini; upravlja informacijskim sustavom u Parlamentarnoj skupštini; isprobava i montira tehničku opremu, pruža savjetodavne usluge i održava informacijski sustav u Parlamentarnoj skupštini; u suradnji s Odjelom za odnose s javnošću, brine o promtnom postavljanju općih informacija o radu Parlamentarne skupštine i povjerenstava na web stranicu Parlamentarne skupštine, kao i pratećih materijala u svezi s radom Parlamentarne skupštine; organizira uspostavu i održavanje računalne mreže i telekomunikacijskih linija; brine o nabavi, razvoju i održavanju web stranice; brine o nabavi, razvoju i održavanju intraneta; kompjutorizira zakonodavnu proceduru; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.