MENI

71. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

22.8.2006. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са 70. сједнице одржане 21.07.2006. године;
  2. Приједлог закона о Граду Сарајеву, главном граду Босне и Херцеговине, предлагач Младен Поточник;
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Cавјету министара БиХ, предлагач Савјет министара БиХ;
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама БиХ, предлагач Момчило Новаковић;
  5. Приједлог закона о високом образовању у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ;
  6. Приједлог Резолуције о четворогодишњој реформи у БиХ заснованој на грађанској платформи ГРОЗД-а, предлагач Мухамед Морањкић;
  7. Остала питања.