MENI

71. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

22.8.2006 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 70. sjednice održane 21.07.2006. godine;
  2. Prijedlog zakona o Gradu Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, predlagač Mladen Potočnik;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH, predlagač Momčilo Novaković;
  5. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog Rezolucije o četvorogodišnjoj reformi u BiH zasnovanoj na građanskoj platformi GROZD-a, predlagač Muhamed Moranjkić;
  7. Ostala pitanja.