MENI

68. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

21.6.2006. 9:00 сала 1/II

Дневни ред:

 1. Верификација Записника са 67. сједнице одржане 07.06.2006. године;
 2. Приједлог закона о измјени Закона о Државној граничној служби БиХ, предлагач Савјет министара БиХ;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о ауторском праву и сродним правима БиХ, предлагачи др. Милорад Живковић и Момчило Новаковић
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама БиХ, предлагач Момчило Новаковић;
 5. Приједлог закона о измјенима и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагачи Бешлагић Селим, Мирсад Ћеман и Бериз Белкић;
 6. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагачи Мирсад Ћеман и Изет Хаџић;
 7. Приједлог закона о високом образовању у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ;
 8. Приједлог закона о допунама Изборног закона, предлагач Момчило Новаковић;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагач Златко Лагумџија;
 10. Приједлог закона о измјени Закона о концесијама БиХ, предлагач Јелина Ђурковић;
 11. Приједлог закона о измјени Закона о уступању предмета од стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију Тужилаштву БиХ и кориштењу доказа прибављених од Међународног кривичног суда за бившу Југославију у поступцима пред судовима у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ;
 12. Приједлог оквирног закона о високом образовању у БиХ, предлагач Момчило Новаковић по закључку са 76. сједнице Дома одржане 23.03.2006. године;
 13. Приједлог закона о Уставном суду БиХ, предлагач Момчило Новаковић;
 14. Остала питања.