MENI

68. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

21.6.2006. 9:00 sala 1/II

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika sa 67. sjednice održane 7.6.2006. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, predlagatelji dr. Milorad Živković i Momčilo Novaković
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH, predlagatelj Momčilo Novaković;
 5. Prijedlog zakona o izmjenima i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagatelji Bešlagić Selim, Mirsad Ćeman i Beriz Belkić;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagatelji Mirsad Ćeman i Izet Hadžić;
 7. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona, predlagatelj Momčilo Novaković;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagatelj Zlatko Lagumdžija;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama BiH, predlagatelj Jelina Đurković;
 11. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ustupanju predmeta od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Tužiteljstvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagatelj Momčilo Novaković po zaključku sa 76. sjednice Doma održane 23.3.2006. godine;
 13. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, predlagatelj Momčilo Novaković;
 14. Ostala pitanja.