MENI

64. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

31.3.2006. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice održane 16.3.2006. godine;
  2. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagatelj Mladen Potočnik;
  3. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, predlagatelj Nikola Špirić;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagatelj Nikola Špirić;
  6. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima zastupnika-izaslanika u PS BiH, predlagatelji Klubovi zastupnika;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  9. Ostala pitanja.