MENI

64. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

31.3.2006. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са 63. сједнице одржане 16.03.2006. године;
  2. Приједлог Амандмана на Устав БиХ, предлагач Младен Поточник;
  3. Приједлог Амандмана на Устав БиХ, предлагач Предсједништво БиХ;
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагач Никола Шпирић;
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи БиХ, предлагач Никола Шпирић;
  6. Приједлог закона о правима и дужностима посланика-делегата у ПС БиХ, предлагачи Клубови посланика;
  7. Приједлог закона о измјенама идопунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
  8. Приједлог закона о измјенама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
  9. Остала питања.