MENI

30. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

29.6.2004. 10.00

Дневни ред:

 1. Верификација Записника са 28. сједнице, одржане 27.05.2004. године и Записника са 29. сједнице одржане 09.06.2004. године,
 2. Приједлог закона о Агенцији за унапређење иностраних инвестиција у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 3. Приједлог закона о Јавном РТВ систему БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 4. Приједлог закона о Јавном РТВ сервису БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 5. Приједлог закона о платама и накнадама носилаца судијске и тужилачке функције и државних службеника и запосленика у Суду и Тужилаштву БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама, предлагач Савјет министара БиХ,
 7. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ, предлагач посланик Момчило Новаковић,
 8. Приједлог закона о измјени Кривичног закона БиХ, предлагач посланик Селим Бешлагић,
 9. Приједлог закона о измјенама Закона о царинској политици БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 10. Приједлог закона о Друштву Црвеног крста/крижа БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 11. Приједлог закона о измјени Изборног закона БиХ, предлагач посланик Мухамед Морањкић,
 12. Приједлог закона о измјенама Закона о привременом одгађању од извршења потреживања на основу извршних одлука на терет Буџета институција БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 13. Приједлог закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
 14. Приједлог закона о фитофармацеутским средствима Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 16. Приједлог закона о минералним гнојивима БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 17. Приједлог закона о заштити нових сорти биљака Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
 18. Приједлог закона о несталим особама у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 19. Приједлог закона о флашираним водама БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 20. Приједлог оквирног закона о регистрацији пословних субјеката у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 21. Приједлог закона о спорту БиХ, предлагач посланик Никола Шпирић,
 22. Захтјев Уставног суда БиХ за изјашњење по Захтјеву покретање поступка из члана IV/3 ф. Устава БиХ – процедуралне исправности у случају усвајања Оквирног закона о високом образовању у БиХ,
 23. Захтјеви за аутентична тумачења,
  a)      Тузлански кантон – Општина Тузла за тумачење члана 3. став 1. тачка д) Закона о финансирању политичких странака;
  b)      СДП БиХ Општинска организација Вогошћа за тумачење члана 10. Закона о финансирању политичких странака;
  c)      Изборна комисија БиХ за тумачење члана 5. Закона о финансирању политичких странака;
  d)     Слободне зоне д.о.о. Високо за тумачење члана 29. Закона о слободним зонама;
  e)      ДОО ''Илић-Комерц'' Станари Добој за тумачење Закона о царинској тарифи БиХ- спорног тарифног броја 1211900010 и 0902400000;
  f)       БООС-Босанска странка за тумачење Изборног закона БиХ са ургенцијом
  g)      Јавно новинско издавачко предузеће Просвјетни преглед Београд-Дописништво за Републику Српску и Бања Луку за тумачење одредби члана 51. Закона ауторском праву и сродним правима у БиХ;
  h)      Комисија за разматрање особа натурализованих послије ступања на снагу Устава БиХ до ступања на снагу Закона о држављанству БиХ за тумачење Закона о држављанству БиХ;
  i)        Адвокат Ирена Мојовић Бања Лука за тумачење члана 21. став 2. Закона о кривичном поступку БиХ.
 24. Остала питања.