MENI

30. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

29.6.2004 10:00

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika sa 28. sjednice, održane 27.05.2004. godine i Zapisnika sa 29. sjednice održane 09.06.2004. godine,
 2. Prijedlog zakona o Agenciji za unapređenje inostranih investicija u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 3. Prijedlog zakona o Javnom RTV sistemu BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o Javnom RTV servisu BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o platama i naknadama nosilaca sudijske i tužilačke funkcije i državnih službenika i zaposlenika u Sudu i Tužilaštvu BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, predlagač Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, predlagač poslanik Momčilo Novaković,
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH, predlagač poslanik Selim Bešlagić,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj politici BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 10. Prijedlog zakona o Društvu Crvenog krsta/križa BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 11. Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona BiH, predlagač poslanik Muhamed Moranjkić,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privremenom odgađanju od izvršenja potreživanja na osnovu izvršnih odluka na teret Budžeta institucija BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 13. Prijedlog zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 14. Prijedlog zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 16. Prijedlog zakona o mineralnim gnojivima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 17. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 18. Prijedlog zakona o nestalim osobama u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 19. Prijedlog zakona o flaširanim vodama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 20. Prijedlog okvirnog zakona o registraciji poslovnih subjekata u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 21. Prijedlog zakona o sportu BiH, predlagač poslanik Nikola Špirić,
 22. Zahtjev Ustavnog suda BiH za izjašnjenje po Zahtjevu pokretanje postupka iz člana IV/3 f. Ustava BiH – proceduralne ispravnosti u slučaju usvajanja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH,
 23. Zahtjevi za autentična tumačenja,
  a)      Tuzlanski kanton – Općina Tuzla za tumačenje člana 3. stav 1. tačka d) Zakona o finansiranju političkih stranaka;
  b)      SDP BiH Općinska organizacija Vogošća za tumačenje člana 10. Zakona o finansiranju političkih stranaka;
  c)      Izborna komisija BiH za tumačenje člana 5. Zakona o finansiranju političkih stranaka;
  d)     Slobodne zone d.o.o. Visoko za tumačenje člana 29. Zakona o slobodnim zonama;
  e)      DOO ''Ilić-Komerc'' Stanari Doboj za tumačenje Zakona o carinskoj tarifi BiH- spornog tarifnog broja 1211900010 i 0902400000;
  f)       BOOS-Bosanska stranka za tumačenje Izbornog zakona BiH sa urgencijom
  g)      Javno novinsko izdavačko preduzeće Prosvjetni pregled Beograd-Dopisništvo za Republiku Srpsku i Banja Luku za tumačenje odredbi člana 51. Zakona autorskom pravu i srodnim pravima u BiH;
  h)      Komisija za razmatranje osoba naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava BiH do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH za tumačenje Zakona o državljanstvu BiH;
  i)        Advokat Irena Mojović Banja Luka za tumačenje člana 21. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH.
 24. Ostala pitanja.