MENI

30. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

29.6.2004. 10:00

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika sa 28. sjednice, održane 27.5.2004. godine i Zapisnika sa 29. sjednice održane 9.6.2004.,
 2. Prijedlog zakona o Agenciji za unapređenje inozemnih investicija u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 3. Prijedlog zakona o Javnom RTV sustavu BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o Javnom RTV servisu BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama nosilaca sudačke i tužiteljske funkcije i državnih službenika i zaposlenika u Sudu i Tužiteljstvu BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim pristojbama, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sustavu indirektnog oporezivanja u BiH, predlagatelj zastupnik Momčilo Novaković,
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona BiH, predlagatelj zastupnik Selim Bešlagić,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj politici BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 10. Prijedlog zakona o Društvu Crvenog krsta/križa BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 11. Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona BiH, predlagatelj zastupnik Muhamed Moranjkić,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privremenom odgađanju od izvršenja potreživanja na temelju izvršnih odluka na teret Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 13. Prijedlog zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 14. Prijedlog zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 16. Prijedlog zakona o mineralnim gnojivima BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 17. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 18. Prijedlog zakona o nestalim osobama u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 19. Prijedlog zakona o flaširanim pitkim vodama BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 20. Prijedlog okvirnog zakona o registraciji poslovnih subjekata u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 21. Prijedlog zakona ošportu BiH, predlagatelj zastupnik Nikola Špirić,
 22. Zahtjev Ustavnog suda BiH za izjašnjenje po Zahtjevu pokretanje postupka iz članka IV/3 f. Ustava BiH – proceduralne ispravnosti u slučaju usvajanja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH,
 23. Zahtjevi za autentična tumačenja,
  a)      Tuzlanski kanton – Općina Tuzla za tumačenje članka 3. stavak 1. točka d) Zakona o financiranju političkih stranaka;
  b)      SDP BiH Općinska organizacija Vogošća za tumačenje članka 10. Zakona o financiranju političkih stranaka;
  c)      Izborno povjerenstvo BiH za tumačenje članka 5. Zakona o financiranju političkih stranaka;
  d)     Slobodne zone d.o.o. Visoko za tumačenje članka 29. Zakona o slobodnim zonama;
  e)      DOO ''Ilić-Komerc'' Stanari Doboj za tumačenje Zakona o carinskoj tarifi BiH- spornog tarifnog broja 1211900010 i 0902400000;
  f)       BOOS-Bosanska stranka za tumačenje Izbornog zakona BiH sa urgencijom
  g)      Javno novinsko izdavačko poduzeće Prosvjetni pregled Beograd-Dopisništvo za Republiku Srpsku i Banja Luku za tumačenje odredbi članka 51. Zakona autorskom pravu i srodnim pravima u BiH;
  h)      Komisija za razmatranje osoba naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava BiH do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH za tumačenje Zakona o državljanstvu BiH;
  i)        Odvjetnik Irena Mojović Banja Luka za tumačenje članka 21. stav 2. Zakona o kaznenom postupku BiH.
 24. Ostala pitanja.