MENI

26. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

30.4.2004. 10:00

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika sa 25. sjednice, održane 16.4.2004. ,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagatelj Predsjedništvo BiH,
 3. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo/meterologiju BiH, predlagatelj, Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, predlagatelj, Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH, predlagatelj, Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj zastupnik Tihomir Gligorić,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine, predlagatelj zastupnik Vinko Zorić,
 10. Prijedlog zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 11. Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 12. Prijedlog zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 13. Prijedlog zakona o postupku medijacije, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 14. Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 15. Inicijativa Kluba zastupnika HDZ-Demokršćani na temu ustavnog uređenja i eventualnih ustavnih promjena – priprema stajališta za javnu raspravu,
 16. Amandmani na Ustav BiH - predlagatelji zastupnici Elmir Jahić i Mirsad Ćeman,
 17. Amandmani na Ustav BiH - predlagatelj zastupnik Jozo Križanović,
 18. Zahtjev Ustavnog suda BiH za izjašnjenje u postupku za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH,
 19. Ostala pitanja.