MENI

26. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

30.4.2004. 10:00

Дневни ред:

 1. Верификација Записника са 25. сједнице, одржане 16.04.2004. године,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Омбудсману за људска права Босне и Херцеговине, предлагач Предсједништво БиХ,
 3. Приједлог закона о оснивању Института за мјеритељство/метерологију БиХ, предлагач, Савјет министара БиХ,
 4. Приједлог закона о оснивању Института за интелектуално власништво БиХ, предлагач, Савјет министара БиХ,
 5. Приједлог закона о оснивању Института за стандардизацију БиХ, предлагач, Савјет министара БиХ,
 6. Приједлог закона о измјенама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
 7. Приједлог закона о измјенама Закона о вањскотрговинској политици Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач посланик Тихомир Глигорић,
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине, предлагач посланик Винко Зорић,
 10. Приједлог закона о парничном поступку пред Судом БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 11. Приједлог оквирног закона о високом образовању у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 12. Приједлог закона о Високом судском и тужилачком вијећу БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 13. Приједлог закона о поступку медијације, предлагач Савјет министара БиХ,
 14. Приједлог закона о спречавању прања новца, предлагач Савјет министара БиХ,
 15. Иницијатива Клуба посланика ХДЗ-Демокршћани на тему уставног уређења и евентуалних уставних промјена – припрема стајалишта за јавну расправу,
 16. Амандмани на Устав БиХ - предлагачи посланици Елмир Јахић и Мирсад Ћеман,
 17. Амандмани на Устав БиХ - предлагач посланик Јозо Крижановић,
 18. Зaхтјев Уставног суда БиХ за изјашњење у поступку за оцјену уставности Закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ,
 19. Остала питања.