MENI

45. сједницa Независног одбора

9.3.2018. 17.00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 42. сједнице Независног одбора;
  2. Утврђивање ранг-листе успјешних кандидата пријављених на Јавниконкурсза спровођење процедуре одабира кандидата за избор директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине са којима је обављен интервју;
  3. Текућа питања