MENI

45. sjednica Nezavisnog odbora

9.3.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 42. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Utvrđivanje rang-liste uspješnih kandidata prijavljenih na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine sa kojima je obavljen intervju;
  3. Tekuća pitanja