MENI

36. сједница Независног одбора

11.9.2017. 17.00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 33. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Записника са 34. сједнице Независног одбора;
  3. Усвајање Записника са 35. сједнице Независног одбора;
  4. Информација Службе за послове са странцима о потреби физичке заштите објеката Службе за послове за странцима број:18.1.1-50-5583/17 од 16.8.2017.године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 21.8.2017. године број: 05/1-04-2047/17;
  5. Текућа питања