MENI

36. sjednica Nezavisnog odbora

11.9.2017 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Nezavisnog odbora;
  4. Informacija Službe za poslove sa strancima o potrebi fizičke zaštite objekata Službe za poslove za strancima broj:18.1.1-50-5583/17 od 16.8.2017.godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.8.2017. godine broj: 05/1-04-2047/17;
  5. Tekuća pitanja