MENI

80. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

30.6.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 79. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Усмена информација Министарства безбједности БиХ о терористичком акту напада на Полицијску станицу у Бугојну;
 4. Предлог закона о ауторскoм и сродним правима, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање) - одгођено изјашњавање на 79. сједници Дома 16. 06. 2010. године;
 5. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање) - одгођено изјашњавање на 79. сједници Дома 16. 06. 2010. године;
 6. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДА, закон број: 01-02-8-36/10 од 21. 05. 2010. године  (друго читање);
 7. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године – предлагач: Привремена комисија, закон број: 01-02-9-37/10 од 24. 05. 2010. године (друго читање);
 8. Предлог закона о волонтирању – предлагач: Савјет министара, закон број: 01,02-02-7-41/10 од 08. 06. 2010. године (прво читање);
 9. Предлог оквирног закона о бесплатној правној помоћи – предлагач: Савјет министара, закон број: 01,02-02-3-42/10 од 08. 06. 2010. године (прво читање);
 10. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара, закон број: 01,02-02-5-39/10 од 04. 06. 2010. године (прво читање);
 11. Предлог закона о остваривању сарадње Босне и Херцеговине са исељеништвом – предлагачи: посланици Лејла Клокић, Садик Бахтић, Хусеин Нанић и Ремзија Кадрић, закон број: 01-02-3-38/10 од 25. 05. 2010. године (прво читање);
 12. Изјашњавање Дома о утврђивању новог рока за достављање Мишљења Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику о Предлогу закона о забрани ношења одјеће која онемогућава идентификацију, предлагачи: посланици Клуба СНСД-а, закон број: 01-02-9-26/10, од 9. 4. 2010.
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини (закон у другом читању);
 14. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДП-а БиХ (закон у другом читању);
 15. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Мишљењу Уставноправне комисије о Предлогу закона о измјенама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (предлагач: посланик Лазар Продановић);
 16. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о предлогу закључка број 2. посланика Дениса Бећировића са 79. сједнице Дома поводом расправе о Информацији о стању безбједности у Босни и Херцеговини који гласи: „Представнички дом закључује да ће у случају недостављања информације од надлежног министарства на 80. сједници покренути питање одговорности министра безбједности у Савјету министара“;
 17. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о предлогу закључака 2, 3 и 4. посланика Азре Хаџиахметовић са 79. сједнице Дома поводом разматрања Информације о утврђивању одговорности унутар Канцеларије за разматрање жалби који гласи:
  2.      „Од Савјета министара тражимо информацију о одговорности у вези са неименовањем чланова КРЖ-а у периоду од 25. 09. 2006. до 26. 03. 2009. године за које вријеме је др Амир Пилав био именован за привременог предсједавајућег КРЖ-а.
  3.      Од Савјета министара тражимо информацију о спорним одредбама Правилника којима се регулише да „Савјет министара може разријешити предсједавајућег КРЖ-а на писмени захтјев посланика у ПСБиХ, члана Савјета министара или члана КРЖ-а“ (члан 5. став 1. и 2. Правилника)
  4.      ПСБиХ „изражава незадовољство због непрофесионалног и крајње неодговорног и тенденциозног односа“ према предсједавајућем КРЖ-а у поступку доношења и примјене Правилника о унутрашњој организацији КРЖ-а“;
 18. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01,02-03-50-3-646/10 од 07. 05. 2010. године;
 19. Извјештај о раду Комисије за концесије Босне и Херцеговине за 2009. годину – материјал број: 01,02-50-3-758/10 од 09. 06. 2010. године;
 20. Предлог за именовање Анте Матића за члана Комисије за концесије Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине – материјал број: 01,02-50-3-753/10 од 08. 06. 2010. године;
 21. Именовање представника академске заједнице и невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (предлог листе кандидата Привремене заједничке комисије оба дома), материјал број: 01,02-50-1-441-4/10 од 29.6.2010.
 22. Предлог резолуције о осуди масовног кршења људских права цивилног становништва у Цазинској крајини 1950. године и злочина почињених од стране надлежних власти Југославије/ ФНРЈ  - подносилац: посланик Хусеин Нанић;
 23. Изјашњавање о иницијативи посланика Славка Јовичића за разматрање на сједници Дома тачке дневног реда: „Информација о средствима која се издвајају из буџета институција БиХ по тужбама лица која су била оптужена пред Судом БиХ од Тужилаштва БиХ, а касније су правоснажним пресудама ослобођена“;
 24. Изјашњавање о иницијативи посланика Мирка Околића за разматрање на сједници Дома тачке дневног реда која гласи: „Информација о склопљеним уговорима о дјелу или раду у свим министарствима, дирекцијама, агенцијама и осталим управним организацијама БиХ од 01. 01. 2007 до 12. 05. 2010. године“;
 25. Давање сагласности за ратификацију:
  a)    Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој – Пројекат за отпадне воде у Сарајеву,
  б)  Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог Фонда за међународни развој – Пројекат унапређења услова живота на селу,
  ц) Споразума о зајму и пројекту КфW-а, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне д.д. Мостар, за пројекат Вјетроелектрана Месиховина,
  д) Конвенције о Центру за спровођење закона у Југоисточној Европи. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.