MENI

80. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

30.6.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Usmena informacija Ministarstva sigurnosti BiH o terorističkom aktu napada na Policijsku stanicu u Bugojnu;
 4. Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-5/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje) – odgođeno izjašnjenje na 79. sjednici Doma 16. 6. 2010.;
 5. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-4/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjenje na 79. sjednici Doma 16. 6. 2010.;
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Kluba SDA, zakon broj: 01-02-8-36/10 od 21. 5. 2010 (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine – predlagatelj: Privremeno povjerenstvo, zakon broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o volontiranju – predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-7-41/10 od 8. 6. 2010. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-3-42/10 od 8. 6. 2010. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-39/10 od 4. 6. 2010. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o ostvarivanju suradnje Bosne i Hercegovine s iseljeništvom – predlagatelji: zastupnici Lejla Klokić, Sadik Bahtić, Husein Nanić i Remzija Kadrić, zakon broj: 01-02-3-38/10 od 25. 5. 2010. (prvo čitanje);
 12. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice azil i etiku o Prijedlogu zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju – predlagatelj: zastupnici Kluba SNSD-a, zakon broj: 01-02-9-26/10 od 9. 4. 2010.
 13. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (zakon u drugom čitanju);
 14. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Kluba SDP-a BiH (zakon u drugom čitanju);
 15. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagatelj: zastupnik Lazar Prodanović);
 16. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 2 zastupnika Denisa Bećirovića sa 79. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji glasi: „Zastupnički dom zaključuje da će, u slučaju nedostavljanja informacije od nadležnoga ministarstva, na 80. sjednici pokrenuti pitanje odgovornosti ministra sigurnosti u Vijeću ministara“;
 17. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o prijedlogu zaključaka 2, 3 i 4. zastupnice Azre Hadžiahmetović sa 79. sjednice Doma povodom razmatranja Informacije o utvrđivanju odgovornosti unutar Ureda za razmatranje žalbi, koji glasi:
  2.      „Od Vijeća ministara BiH tražimo informaciju o odgovornosti u vezi s neimenovanjem članova URŽ-a u razdoblju od 25. 9. 2006. do 26. 3. 2009., za koje je vrijeme dr. Amir Pilav bio imenovan privremenim predsjedateljem URŽ-a.
  3.      Od Vijeća ministara BiH tražimo informaciju o spornim odredbama Pravilnika kojima se regulira da 'Vijeće ministara može razriješiti predsjedatelja URŽ-a na pismeni zahtjev zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, člana Vijeća ministara ili člana URŽ-a' (članak 5. st. 1. i 2. Pravilnika).
  4.      Parlamentarna skupština BiH 'izražava nezadovoljstvo zbog neprofesionalnog i krajnje neodgovornog i tendencioznog odnosa' prema predsjedatelju URŽ-a u postupku donošenja i primjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji URŽ-a“;
 18. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009., materijal broj: 01,02-03-50-3-646/10 od 7. 5. 2010.;
 19. Izvješće o radu Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine za 2009., materijal broj: 01,02-50-3-758/10 od 9. 6. 2010.;
 20. Prijedlog za imenovanje Ante Matića članom Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, materijal broj: 01,02-50-3-753/10 od 8. 6. 2010.;
 21. Imenovanje predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (prijedlog liste kandidata Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova), materijal broj: 01,02-50-1-441-4/10 od 29.6.2010.
 22. Prijedlog rezolucije o osudi masovnog kršenja ljudskih prava civilnoga stanovništva u Cazinskoj krajini 1950. godine i zločina počinjenih od strane nadležnih vlasti Jugoslavije/ FNRJ, podnositelj: zastupnik Husein Nanić;
 23. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Slavka Jovičića za razmatranje na sjednici Doma točke dnevnog reda „Informacija o sredstvima koja se izdvajaju iz proračuna institucija BiH po tužbama osoba koje su bile optužene pred Sudom BiH od strane Tužiteljstva BiH, a kasnije su pravomoćnim presudama oslobođena“;
 24. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Mirka Okolića za razmatranje na sjednici Doma točke dnevnog reda „Informacija o sklopljenim ugovorima o djelu ili radu u svim ministarstvima, direkcijama, agencijama i ostalim upravnim organizacijama BiH od 1. 1. 2007. do 12. 5. 2010. godine“;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Projekt za otpadne vode u Sarajevu,
  b)      Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj – Projekt unapređenja uvjeta života na selu,
  c)      Sporazuma o zajmu i projektu KfW-a, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar, za projekt Vjetroelektrana Mesihovina,
  d)      Konvencije o Centru za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.