MENI

Наставак 71. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

10.2.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 70. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини - предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-8-54/09 од 03. 06. 2009. године (друго читање);
 4. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-111/09 од 01. 12. 2009. године (друго читање);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-105/09 од 17. 11. 2009. године (друго читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-4-115/09 од 09. 12. 2009. године (друго читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-3-97/09 од 16. 10. 2009. године (друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-3-98/09 од 16. 10. 2009. године (друго читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама - предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-3-99/09 од 16. 10. 2009. године (друго читање);
 10. Предлог закона о облигационим односима – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-5-3/10 од 18. 01. 2010. године (прво читање);
 11. Предлог закона о ауторским и сродним правима – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (прво читање);
 12. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010. (прво читање);
 13. Предлог закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-1/10 од 06. 01. 2010. године (прво читање);
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни  и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-3-8/10 од 19. 01. 2010. године (прво читање);
 15. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-3-2/10 од 08. 01. 2010. године (прво читање);
 16. Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о високом образовању, предлагач: посланик Денис Бећировић, закон број: 01-02-7-108/09 од 24. 11. 2009. године (прво читање);

-----------------------------------------------

 1. Предлог закона о порезу на додату вриједност са Мишљењем Комисије за финансије и буџет (предлагач: Клуб посланика СНСД-а, закон број: 01-02-4-35/09 од 10. 04. 2009. године;
 2. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине (предлагач: посланик Денис Бећировић – закон у првом читању);
 3. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о предлогу закључка посланика Винка Зорића са 68. сједнице Дома, одржане 30. 12. 2009. године, који гласи: „Из буџетске резерве издвојиће се  700.000 КМ за врхунске резултате спортиста. Средствима ће располагати Министарство цивилних послова, односно Савјет министара, по јасно израђеним критеријумима а могу их добити савези регистровани на нивоу Босне и Херцеговине чије су репрезентације постигле успјехе на међународним такмичењима. Средства се додјељују током године кад се постигне добар резултат. Такође, Министарство може подржати међународна такмичења на нивоу репрезентација“ (одгођено изјашњавање на 70. сједници Дома одржаној 21. 01. 2010. године);
 4. Извјештај о ревизији извршених донација Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине у периоду од 2006. до 2008. године  (материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, акт број: 01,02-16-1-1372/09 од 07. 12. 2009. године);
 5. Извјештај о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине за 2008. годину (материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, акт број: 01,02-16-1-1375/09 од 07. 12. 2009. године);
 6. Избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета на период од три године (Предлог јединствене ранг-листе кандидата Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ, број: 01,02-50-1-49-5/10 од 18. 01. 2010. године);
 7. Именовање члана Представничког дома у Сталну делегацију Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Медитерана (умјесто преминулог посланика Јозе Крижановића);
 8. Изјашњавање о иницијативи посланика Мирјане Малић за покретање активности надлежних државних органа (Савјета министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ) за промјену Устава БиХ и Изборног закона БиХ у складу са правоснажном одлуком Европског суда за људска права;
 9. Изјашњавање о иницијативи посланика Адема Хускића за уврштавање у дневни ред Представничког дома тачке: „Одлука о проглашењу 27. јануара Даном сјећања на жртве холокауста“;
 10. Изјашњавање о иницијативи посланика Адема Хускића за уврштавање у дневни ред сједнице Представничког дома тачке: „Одлука о проглашењу 11. јула Даном сјећања на жртве геноцида у Сребреници“;
 11. Изјашњавање о иницијативи посланика Ремзије Кадрића, Садика Бахтића и Адема Хускића за уврштавање у дневни ред сједнице Представничког дома тачке: ''Покретање процедуре за разрјешење Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине'',
 12. Измјене у чланству комисија Представничког дома и заједничке комисије оба дома:
  a)    Селим Бешлагић именује се за члана Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
  b)    Нермина Заимовић – Узуновић именује се за члана Комисије за спољну трговину и царине и
  c)    Нермина Заимовић – Узуновић именује се за члана Комисије за равноправност полова, умјесто преминулог Јозе Крижановића,
 13. Именовање три представника из Представничког дома ПСБиХ у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
 14. Закључак: Задужује се Савјет министара БиХ са посебним уклоном  на надлежности Министарства безбједности, Министарства правде, Министарства за људска права и избјеглице, Министарства иностраних послова, да припреми информацију о акцији „Свјетлост“ извршеној 2.2.2010. године са предлогом мјера и даљих активности, најкасније до наредне сједнице,
 15. Разнматрање иницијативе за доношење одлуке о формирању привремене комисије Представничког дома за израду Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године,
 16. Давање сагласности за ратификацију:
  a)     Споразума између Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине и Федералног министарства европских и међународних послова Републике Аустрије о сарадњи у области развоја,
  b)     Уговора о кредиту за пројекат изградње постројења за десумпоризацију горивних гасова за термоелектрану Угљевик између Јапанске агенције за међународну сарадњу и Босне и Херцеговине,
  c)     Уговора о зајму и пројекту између КфW, Франкфурт  на Мајни, и Босне и Херцеговине и Републике Српске и града Бањалуке - Водоснабдијевање и канализација у граду Бањалуци (компонента 1: водоснабдијевање),
  d)     Уговора о финансирању и пројекту између КфW, Франкфурт  на Мајни, и Босне и Херцеговине и Републике Српске и града Бањалуке – Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци (компонента 2: системи за одвођење отпадних вода),
  e)     Споразума о зајму између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и мађарске извозно-увозне банке за пројекат - Третман отпадних вода у општини Тузла,
  f)      Споразума између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,
  g)      Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Федеративне Републике Бразил о ослобађању од виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша,
  h)      Амандмана на Устав Међународне организације рада из 1997. године.                         

  Напомена. Први дио сједнице завршен је након што је обављена расправа закључно са тачком 16. дневног реда.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.