MENI

Nastavak 71. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

10.2.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-8- 4/09 od 3. 6. 2009. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorta bilja u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-2-111/09 od 1. 12. 2009. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-2-105/09 od 17. 11. 2009. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici izravnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-4-115/09 od 9. 12. 2009. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-3-97/09 od 16. 10. 2009. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02 -02-3-98/09 od 16. 10. 2009. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02,-02-3-99/09 od 16. 10. 2009. (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o obligacijskim odnosima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02 – 02 – 5 - 3/10 od 18. 1. 2010. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-2-5/10 od 18. 1. 2010. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-2-4/10 od 18. 1. 2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-2-1/10 od 6. 1. 2010. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni  i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01, 02-02-3-8/10 od 19. 1. 2010. (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu - predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-3-2/10 od 8. 1. 2010. (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović – zakon broj: 01-02-7-108/09 od 24. 11. 2009. (prvo čitanje);

-----------------------------------------------------------------------------

 1. Prijedlog zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Mišljenjem Povjerenstva za financije i proračun – predlagatelj: Klub zastupnika SNSD-a – zakon broj: 01-02-4-35/09 od 10. 4. 2009.;
 2. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović  (zakon u prvom čitanju);
 3. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Vinka Zorića sa 68. sjednice Doma, održane 30. 12. 2009. godine, koji glasi: „Iz proračunske pričuvve izdvojit će se 700.000. KM za vrhunske rezultate sportaša. Sredstvima će raspolagati Ministarstvo civilnih poslova odnosno Vijeće ministara BiH, po jasno izrađenim kriterijima, a mogu ih dobiti savezi registrirani na razini Bosne i Hercegovine čije su reprezentacije postigle uspjehe na međunarodnim natjecanjima. Sredstva se dodjeljuju tijekom godine kada se ostvari dobar rezultat. Isto tako, Ministarstvo može poduprijeti međunarodna natjecanja na razini reprezentacija“ (odgođeno izjašnjavanje na 70. sjednici Doma održanoj 21. 1. 2010. godine);
 4. Izvješće o reviziji izvršenih donacija Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u razdoblju 2006. – 2008. (materijal Ureda za reviziju institucija BiH, akt broj: 01,02-16-1-1372/09 od 7. 12. 2009.);
 5. Izvješće o reviziji Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (materijal Ureda za reviziju institucija BiH, akt broj: 01, 02 – 16 – 1 - 1375/09 od  7. 12. 2009.);
 6. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete na razdoblje od tri godine (prijedlog jedinstvene kandidatske rang-liste Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH broj: 01,02-50-1-49-5/10 od 18. 1. 2010.);
 7. Imenovanje člana Zastupničkog doma u Stalno izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (umjesto preminulog zastupnika Joze Križanovića);
 8. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnice Mirjane Malić za pokretanje aktivnosti nadležnih državnih tijela (Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH) za promjenu Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u skladu s pravomoćnom odlukom Europskog suda za ljudska prava;
 9. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Adema Huskića za uvrštavanje u dnevni red sjednice Zastupničkog doma točke - Odluka o proglašenju 27. siječnja Danom sjećanja na žrtve holokausta;
 10. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Adema Huskića za uvrštavanje u dnevni red sjednice Zastupničkog doma točke - Odluka o proglašenju 11. srpnja Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici;
 11. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Remzije Kadrića, Sadika Bahtića i Adema Huskića za uvršavanje u dnevni red sjednice Zastupničkog doma točke - Pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine;
 12. Izmjene u članstvu povjerenstava Zastupničkog doma i zajedničkog povjerenstva obaju doma:
  a)      Selim Bešlagić imenuje se za člana Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH,
  b)      Nermina Zaimović – Uzunović imenuje se za člana Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine i
  c)      Nermina Zaimović – Uzunović imenuje se za člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, umjesto preminulog Joze Križanovića,
 13. Imenovanje tri predstavnika iz Zastupničkog doma PSBiH u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
 14. Zaključak: Zadužuje se Vijeće ministara BiH sa posebnim uklonom  na nadležnosti Ministarstva sigurnosti, Ministarstva pravde, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva vanjskih poslova, da pripremi informaciju o akciji „Svjetlost“ izvršenoj 2.2.2010. sa prijedlogom mjera i daljih aktivnosti, najkasnije do naredne sjednice,
 15. Razmatranje inicijative za donošenje odluke o formiranju privremenog povjerenstva Zastupničkog doma za izradu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine
 16. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)   Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva europskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o razvojnoj suradnji,
  b)   Ugovor o kreditu za Projekt izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za termoelektranu Ugljevik između Japanske agencije za međunarodnu suradnju i Bosne i Hercegovine,
  c)   Ugovor o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke - Vodoopskrba i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1:  vodoopskrba),
  d)   Ugovor o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt  na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke – Gradski sustav vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci (komponenta 2: sustavi za odvođenje otpadnih voda),
  e)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i mađarske izvozno - uvozne banke za projekt - Tretman otpadnih voda u općini Tuzla,
  f)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
  g)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih putovnica,
  h)   Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine.                    

Napomena. Prvi dio sjednice završen je nakon što je obavljena rasprava zaključno sa točkom 16. dnevnog reda.             

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.