MENI

62. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

14.10.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 61. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а)  Коментари на добијене одговоре,
  б)  Нова посланичка питања;
 3. Захтјев посланика Адема Хускића за разматрање Предлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника (закон број: 01 – 02 – 4 – 90/09 од 30. 09. 2009. године);
 4. Предлог закона о противминском дјеловању Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број 01, 02 – 02 – 8 - 54/09 од 03. 06. 2009. године, са Извјештајем Заједничке комисије за људска права, права дјетета,младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку - предлагач: Савјет министара БиХ, закон број 01, 02 – 02 – 5 - 76/09 од 21. 08. 2009. године (друго читање);
 6. Прijедлог закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (друго читање);
 7. Предлог закона о општој сигурности производа – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 2 - 86/09 од 25. 09. 2009. године (прво читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о надзору над тржиштем у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 2 - 84/09 од 25. 09. 2009. године (прво читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о равноправности полова у БиХ -  предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 3 - 87/09 од 25. 09. 2009.  године (прво читање);
 10. Предлог закона о измјени Закона  о финансирању политичких партија – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01, 02 – 02 – 4 - 85/09 од 25. 09. 2009.  године (прво читање);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број 01,02-02-5-6-1/09 од 21. 08. 2009. године (прво читање);
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Бајазит Јашаревић, закон број:01-02-4-83/09 од 16. 09. 2009. године (прво читање);
 13. Предлог закона о Агенцији за контролу и осигурање присилног одузимања имовине стечене кривичним дјелима и управљање одузетом имовином – предлагач: Клуб  посланика СДПБиХ, закон број: 01-02-5-81/09 од 14. 09. 2009. године (прво читање);
 14. Предлог закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност, с мишљењем Комисије  за финансије и буџет – предлагачи: Клуба посланика СНСД-а, закон број 01-02-4-35/09 од 10. 04. 2009. године;
 15. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном тексу Закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ;
 16. Предлог пословника о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелма БиХ (акт Одбора за жалбе број: 01,02-34-6-1121/09 од 25. 09. 2009. године); 
 17. Pасправа о материјалу „Положај те мјере за побољшање положаја грађана Босне и Херцеговине који су били запослени и настањени у Републици Хрватској а у периоду од 1991. до 1995. године отпуштени с посла – усвојена иницијатива посланика Момчила Новаковића са 53. сједнице Дома, одржане 13. 05. 2009. године) - основ за расправу материјал достављен од Савјета министара БиХ од 25. 09. 2009. године;
 18. Програм „Перспектива“ и информација Министарства одбране БиХ и Заједничког штаба Оружаних снага БиХ о транзицији и збрињавању персонала МО и ОСБиХ, с Мишљењем и предлозима закључака Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (материјал број: 03/1-03-578/09 од 21. 09. 2009. године);
 19. Информација о усвојеним мјерама за ублажавање негативних ефеката глобалне економске кризе у Босни и Херцеговини – материјал Савјета министара БиХ, број: 01-50-3-1004/09 од 24. 08. 2009. године;
 20. Предлог закључка о оснивању Привремене комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета,
 21. Именовање чланова из Представничког дома у Сталну делегацију Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарну скупштину Медитерана,
 22. Разрјешење посланика Рифата Долића, члана Посебне истражне комисије, због подношења оставке,
 23. Давање сагласности за ратификацију:
  a)        Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничних програма између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) за 2008. годину,
  б)        Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Републике Србије на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) за 2008. годину,
  ц)      Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Црне Горе на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) за 2008. годину,
  д)      Кредитног споразума – Пројекат довршавања и опремања четири болнице – између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине,
  е)      Конвенције о нуклеарној безбједности, Међународне агенције за атомску енергију, Беч, 17. јуна 1994. године,
  ф)     Конвенције о промотивном оквиру безбједности и здравља на раду бр. 187 из 2006. и Препоруке у вези с промотивним оквиром професионалне безбједности и здравља  на раду бр. 197 из 2006, Међународне организације рада,
  г)      Декларације о јачању националних и регионалних капацитета за приправност и реакцију на епидемије и за спровођење Међународних здравствених прописа (2005),
  х)      Кодекса Међународне агенције за атомску енергију о поступању у вези с питањем безбједности и заштите радиоактивних извора, 
  и)     Амандмана Међународне агенције за атомску енергију на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарног материјала.(kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.