MENI

62. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

14.10.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev zastupnika Adema Huskića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika (zakon broj: 01 – 02 – 4 – 90/09 od 30. 9. 2009. g.),
 4. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01, 02 – 02 – 8 - 54/09 od 3. 6. 2009. (drugo čitanje), s Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku - predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01, 02 – 02 – 5 - 76/09 od 21. 8. 2009. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda – predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 86/09 od 25. 9. 2009. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 84/09 od 25. 9. 2009. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH -  predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 87/09 od 25. 9. 2009. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o financiranju političkih stranaka – predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 - 85/09 od 25. 9. 2009. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH - zakon broj: 01,02-02-5-6-1/09 od 21. 8. 2009. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Bajazit Jašarević - zakon broj: 01-02-4-83/09 od 16. 9. 2009. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima i upravljanje oduzetom imovinom – predlagatelj: Klub  zastupnika SDP-a BiH - zakon broj: 01-02-5-81/09 od 14. 9. 2009. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Mišljenjem Povjerenstva za financije i proračun – predlagatelji: Klub zastupnika SNSD-a - zakon broj: 01-02-4-35/09 od 10. 4. 2009. g.;
 15. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o postizanju suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH;
 16. Prijedlog poslovnika o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelma BiH (akt Odbora za žalbe broj: 01,02-34-6-1121/09 od 25. 9. 2009. g.);
 17. Rasprava o materijalu „Položaj i mjere za poboljšanje položaja građana Bosne i Hercegovine koji su bili zaposleni i nastanjeni u Republici Hrvatskoj, a u razdoblju od 1991. do 1995. godine otpušteni s posla – usvojena inicijativa zastupnika Momčila Novakovića s 53. sjednice Doma, održane 13. 5. 2009. g.) - osnova za raspravu je materijal dostavljen od Vijeća ministara BiH od 25. 9. 2009.g.;
 18. Program „Perspektiva“ i Informacija Ministarstva obrane BiH i Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH o tranziciji i zbrinjavanju osoblja MO i OS BiH, s Mišljenjem i prijedlozima zaključaka Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH (materijal broj: 03/1-03-578/09 od 21. 9. 2009.g.);
 19. Informacija o usvojenim mjerama za ublažavanje negativnih učinaka globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini – materijal Vijeća ministara BiH broj: 01-50-3-1004/09 od 24. 8. 2009. g.;
 20. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure izbora tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete;
 21. Imenovanje članova iz Zastupničkoga doma u Stalno izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana;
 22. Razrješenje zastupnika Rifata Dolića, člana Posebnog istražnog povjerenstva, zbog podnošenja ostavke;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)         Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnih programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na osnovi komponente prekogranične suradnje unutar Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu,
  b)        Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na osnovi komponente prekogranične suradnje  unutar Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu,
  c)         Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na osnovi komponente prekogranične suradnje unutar Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu,
  d)        Kreditnog sporazuma – Projekt dovršetka i opremanja četiri bolnice – između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine,
  e)         Konvencije Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnoj sigurnosti -Beč, 17. lipnja 1994. g.,
  f)          Konvencije o promotivnom okviru sigurnosti i zdravlja na radu, broj: 187 iz 2006. godine, i Preporuke u vezi s promotivnim okvirom profesionalne sigurnosti i zdravlja  na radu, broj: 197 iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada,
  g)         Deklaracije o jačanju nacionalnih i regionalnih kapaciteta za pripravnost i reakciju na epidemije i za provedbu Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005),
  h)         Kodeksa Međunarodne agencije za atomsku energiju o postupanju po pitanju sigurnosti i zaštite radioaktivnih izvora,
  i)           Amandmana na Konvenciju Međunarodne agencije za atomsku energiju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.