MENI

56. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

24.6.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 55. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а)  Коментари на добијене одговоре,
  б)  Нова посланичка питања,
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматарање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ по хитном  поступку, у складу с чланом 127. Пословника
 4. Предлог закона о измјени Закона о министарствима и другим тијелима управе БиХ (друго читање);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о конкуренцији (друго читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спорту у Босни и Херцеговини – предлагач: посланик Денис Бећировић (прво читање);
 7. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о контроли спољнотрговинског промета  робе и услуга од стратешке важности за безбједност Босне и Херцеговине (закон у другом читању);
 8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ  (предлагач Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил  и  етику);
 9. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ  (предлагач Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику);
 10. Годишња платформа о безбједносно - обавјештајној политици (подносилац: Предсједништво БиХ);
 11. Извјештај ревизије учинка о теми: „Процес запошљавања државних службеника у институцијама БиХ“ (подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 12. Привремени извјештај Истражне комисије за утврђивање трошења донаторских средстава;
 13. Коначан предлог аутентичног тумачења члана 185. став (1) Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 88/05);
 14. Изјашњавање о иницијативи посланика Ремзије Кадрића и Адема Хускића за расправу на сједници Дома о теми  „Достигнути ниво спровођења Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини“;
 15. Разматарање:
  a)      Оставке посланика Милорада Живковића на чланство у Истражној комисији за утврђивање трошења донаторских средстава;
  b)      Именовање посланика Славка Јовичића за члана Истражне комисије за утврђивање трошења донаторских средстава (умјесто посланика Милорада Живковића);
 16. Разматрање:
  a)      Оставке посланика Сефера Халиловића на чланство у Заједничкој комисији за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
  b)      Именовање посланика Рифата Долића за члана  Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику; (умјесто посланика Сефера Халиловића);
 17. Именовање три члана у Заједничку комисију оба дома ради усаглашавања текста Закона о измјенама и допунама Закона о граничној полицији БиХ;
 18. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума између Савјета министара БиХ и Савјета министара Републике Албаније о сарадњи у борби против криминала, посебно тероризма, илегалне трговине дрогом и организованог криминала. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.