MENI

56. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

24.6.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmataranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po žurnom  postupku, sukladno članku 127. Poslovnika
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović (prvo čitanje);
 7. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa  robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine (Zakon u drugom čitanju);
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH  (predlagatelj Zajedničko povjertenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil  i  etiku);
 9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH  (predlagatelj Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku);
 10. Godišnja platforma o sigurnosno-obavještajnoj politici - podnositelj: Predsjedništvo BiH;
 11. Izvješće revizije učinka o temi: „Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH“ - podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH;
 12. Privremeno izvješće Istražnog povjerenstva za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava;
 13. Konačni prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka 185. stavak (1) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/05);
 14. Izjašnjenje o inicijativi zastupnika Remzije Kadrića i Adema Huskića za raspravu na sjednici Doma o temi: „Dostignuta razina provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini“;
 15. Razmatranje:
  a)      Ostavke zastupnika Milorada Živkovića na članstvo u Istražnoom povjerenstvu za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava;
  b)      Imenovanje zastupnika Slavka Jovičića za člana Istražnog povjerenstva za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava (umjesto zastupnika Milorada Živkovića);
 16. Razmatranje:
  a)      Ostavke zastupnika Sefera Halilovića na članstvo u Zajedničkom povjerenstvu za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
  b)      Imenovanje zastupnika Rifata Dolića za člana  Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, useljeništvo, azil i etiku; (umjesto zastupnika Sefera Halilovića);
 17. Imenovanje tri člana u Zajedničko povjerenstvo obaju domova radi usuglašavanja teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj policiji BiH;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o suradnji u borbi protiv kriminala, posebice terorizma, nelegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.