MENI

51. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

15.4.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1.  Усвајање Записника са 50. сједнице Представничког дома;
 2. Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2008. годину;
 3. План активности за испуњавање обавеза из препоруке Европске комисије у вези са Мапом пута за либерализацију визног режима за грађане Босне и Херцеговине
 4. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о кривичном пoступку по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 5. Захтјев посланика Садика Бахтића, Лазара Продановића и Велимира Јукића  за разматрање Предлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу с чланом 127. Пословника;
 6. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о акцизама БиХ по скраћеном поступку, у складу с чланом 126. Пословника;
 7. Захтјев Клуба посланика СНСД-а за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност по скраћеном поступку, у складу с чланом 126. Пословника;
 8. Потврђивање Одлуке предсједавајућег Савјета министара о разрјешењу замјеника министра комуникација и транспорта и замјеника министра одбране за политику и планирање;
 9. Разрјешење Иве Брадвице, омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине због подношења оставке,
 10. Именовање три посланика Представничког дома у Ад-хок заједничку комисију за провођење процедуре именовања Омбудсмена за људска права умјесто Иве Брадвице,
 11. Именовање три посланика Представничког дома у Ад-хок заједничку комисију за провођење процедуре за именовање:
  a)      Независног одбора и
  b)      Одбора за жалбе грађана, као независних  тијела полицијске структуре БиХ;
 12. Давање сагласности за ратификацију:[1]

  a)    Споразума о средствима зајма између БиХ и Краљевине Шпаније – финансирање система отпадних вода у општини Широки бријег,
  b)    Споразума о средствима зајма између БиХ и Краљевине Шпаније – финансирање система отпадних вода у општини  Љубушки,
  c)    Споразума о средствима зајма између БиХ и Краљевине Шпаније – финансирање система отпадних вода у Општини Фојница,
  d)    Споразума о зајму између Савјета министара БиХ, Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске и Извозно-увозне банке Кореје (Владина агенција за ЕДЦФ) – пројекат модернизације болница у БиХ,
  e)    Протокола против незаконите производње и трговине ватреним оружјем, његовим дијеловима, компонентама и муницијом, којим се допуњује Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала.

                                                                                                                                                   

  [1]Споразуми су уврштени условно, уколико надлежна Комисија достави мишљења – сједница Комисије за спољне  послове сазвана је за 15.4.2009. у 9 часова.Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.